Ekokumppanit.fi

perusparannus.fi

Tietoa avustuksista

Palvelurakennuksille ja vuokrataloyhtiöille suunnatut avustukset

Avustukset: Palvelurakennukset

Tässä osiossa kuvataan, millaisia avustuksia palvelurakennuksille on tarjolla. Tiedot päivitetty 17.10.2021.

1. Energiatuki

Kaiken kokoiset yritykset ja yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt, voivat saada energiatukea. Sitä myönnetään sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka lisäävät uusiutuvan energian käyttöä tai energiatehokkuutta.

Energiatukea saa esimerkiksi energiakatselmuksen teettämiseen 40–50 % selvityksen kustannuksista ja investointihankkeisiin 10–25 % investointikustannuksista.

Tarkemmat tiedot energiatuesta täältä: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki

2. Erityisryhmien investointiavustus (ARA)

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustusta voi hakea esimerkiksi laitospalveluiden rakennukset.

Tarkemmat ja päivittyvät tiedot avustuksesta täältä: Erityisryhmien investointiavustus (ara.fi)

3. Sähköautojen latauspisteavustus työpaikoille

Avustus tulossa vuonna 2022. Ennakkotietojen mukaan tuki on kohdistettu työnantajille ja työssäkäyntirakennuksen omistajille. Tukea saatavissa 750 euroa per latauslaite

Tarkemmat ja päivittyvät tiedot avustuksesta täältä: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Tyopaikkojen_latauspisteavustus

4. Avustus kunnille öljylämmityksestä luopumiseen

ARA myöntää kunnille ja kuntien omistamille liikelaitoksille avustusta öljylämmityksestä luopumiseen. Avustusta saatavissa enintään 20–25 % riippuen siitä, onko kunta liittynyt energiatehokkuussopimukseen.

Tarkemmat tiedot avustuksesta: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Avustus_kunnille_oljylammityksesta_luopumiseen

5. Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus

Museovirasto myöntää entistämisavustusta rakennuksen omistajalle rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus vaatii erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista. Avustuksen suuruus on 40 % kustannusten määrästä 8000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 25 % 35 000 euroon asti. Tarkemmat tiedot avustuksesta täältä: http://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset

6. Rakennusperinnön hoitoavustus

ELY-keskus myöntää avustusta eri perustein suojelluille tai muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille. Avustusta voidaan hakea korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen säilymistä. Avustuksen suuruus arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta sitä voidaan myöntää enintään 50 % kustannuksista.

Tarkemmat tiedot avustuksesta täältä: https://www.ely-keskus.fi/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon

Avustukset / Vuokrataloyhtiöt

Tässä osiossa kuvataan, millaisia avustuksia vuokrataloyhtiöille on tarjolla. Tiedot päivitetty 17.10.2021.

1. ARAn energia-avustus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää vuokrataloyhtiöille rahoitusta energiatehokkuustoimenpiteiden tekoon. Avustusta voi saada enintään 4000 tai 6000 euroa per asunto – riippuen siitä kuinka energiatehokkaaksi rakennus korjataan. Avustuksen suuruus riippuu myös siitä, kuinka suuria tehtävät investoinnit ovat ja mitä toimenpiteitä tehdään.

Vaatimuksena avustuksen saamiselle on se, että rakennuksen E-luku paranee vaaditun määrän sen rakennusaikaisesta E-luvusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakennuksilla on hyvin erilaiset mahdollisuudet hyödyntää avustusta. Esimerkiksi öljylämmitteinen rakennus saa avustuksen käytännössä varmasti vaihtamalla vain lämmitysmuotoa – tai jos lämmitysmuodon vaihto on jo tehty, tukea saa mihin tahansa energiatehokkuustoimiin. Uudehko kaukolämpölämmitteiden rakennus sen sijaan joutuu tekemään merkittäviä toimenpiteitä avustuksen ehtojen täyttämiseksi.

Tarkemmin hakuohjeisiin kannatta perehtyä aran sivuilla: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/ARAyhteisot

Käytännössä järkevin tapa hakea rahoitusta on ottaa ensin yhteyttä energiatehokkuuspalveluita tarjoavaan konsulttiyritykseen. Ne osaavat parhaiten neuvoa, miten kannattavat energiatehokkuustoimenpiteet tulisi selvittää, ja paljonko niihin voisi saada avustusta. Samalla saa myös tiedon, jos rakennuksella ei ole edellytyksiä hyödyntää avustusta.

2. Sähköautojen latausinfran rakentamisen avustus

ARA myöntää avustusta sähköautojen latauspaikkojen edellyttämiin muutoksiin. Avustettavia kustannuksia ovat esimerkiksi hankesuunnittelu, sähköpääkeskuksen muutostyöt ja latauslaitteet. Avustuksen suuruus on 35–50 % toteutuneista kustannuksista, mutta enintään 90 000 euroa.

Tarkemmat tiedot avustuksesta täältä: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Sahkoautojen_latausinfraavustus

3. Esteettömyysavustus

Avustusta voidaan hakea liikkumisesteen poistamiseen. ARA myöntää avustusta toimenpiteisiin, joilla tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisten pääsy asuinrakennukseen. Avustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Tarkemmat tiedot avustuksesta täältä:

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset/Esteettomyysavustus

4. Hissiavustus

Hissien rakentamiseen voidaan hakea avustusta. Avustuksen kohteena on uuden hissin rakentaminen kerrostaloon, jossa ei ole ennestään hissiä. Avustuksen suuruus on enintään 45 % hyväksyttävistä rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Tarkemmat ohjeet avustuksesta täältä: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset/Hissiavustus

5. Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun

Avustus on tarkoitettu kosteus- ja mikrobivaurioituneille rakennuksille. Avustusta voidaan käyttää kuntotutkimuksiin ja perusparannuksen suunnittelukustannuksiin. ARAn myöntämän tuen suuruus on enintään 50 % toteutuneista kustannuksista.

Tarkemmat ohjeet avustuksesta täältä: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset/Kuntotutkimus_ja_perusparannuksen_suunnittelu

6. Käyttötarkoituksen muutosavustus

Avustus kasvavien kaupunkiseutujen toimisto- ja teollisuusrakennusten muuttamiseksi vuokra-asuntokäyttöön. Avustus on tarkoitettu yleishyödyllisille yhteisöille ja muille hakijayhteisöille.

Lisätietoja avustuksesta: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Kayttotarkoituksen_muutosavustus

7. Perusparannuksen korkotukilaina

ARA myöntää korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen. Korkotukilainalla tarkoitetaan pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämää lainaa, jonka korosta valtio maksaa osan.

Lisätietoa korkotukilainasta täältä: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Perusparannuksen_lainoitus/Vuokra_ja_asumisoikeustalot

8. Avustus ARA-vuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi

ARA myöntää vuosina 2020-2022 avustusta ARA-vuokra-asuntojen korjaamiseen esteettömiksi ja paremmin ikääntyneille sopiviksi. Avustusmäärä enintään 50 % kustannuksista ja enintään 16 000 euroa / asunto. Lisätietoa avustuksesta täältä: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Avustus_vuokraasuntojen_korjaamiseksi_ikaantyneille_soveltuviksi

9. Erityisryhmien investointiavustus

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia. Avustusta on suunnattu yhteisöille, jotka voivat saada pitkäaikaista korkotukilainaa.

Lisätietoa investointiavustuksesta täältä: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Erityisryhmien_investointiavustus

10. ARA-talojen purkuavustus

Avustus ARA-vuokratalon purkamiseen. Avustusta enintään 90 % kustannuksista.

Lisätietoja avustuksesta täältä: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Purkuavustus

11. Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus

Museovirasto myöntää entistämisavustusta rakennuksen omistajalle rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus vaatii erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista. Avustuksen suuruus on 40 % kustannusten määrästä 8000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 25 % 35 000 euroon asti.

Tarkemmat tiedot avustuksesta täältä: http://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset

12. Rakennusperinnön hoitoavustus

ELY-keskus myöntää avustusta eri perustein suojelluille tai muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille. Avustusta voidaan hakea korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen säilymistä. Avustuksen suuruus arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta sitä voidaan myöntää enintään 50 % kustannuksista.

Tarkemmat tiedot avustuksesta täältä: https://www.ely-keskus.fi/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon