Ekokumppanit.fi

Perusparannus.fi

Faktatietoa palvelukiinteistöjen ja vuokratalojen perusparannuksiin.

Kuinka lähteä tekemään perusparannuksia palvelu- ja vuokratalokiinteistöissä?

Kun kiinteistö lähestyy ikää, jossa perusparannuksia pitäisi alkaa suunnittelemaan ja toteuttamaan, kiinteistön omistaja ei välttämättä tiedä, mistä lähteä liikkeelle. Tämän sivuston tarkoitus on antaa vinkkejä etenemiseen ja nostaa esiin asioita, jotka kannattaa huomioida perusparannuksia suunniteltaessa.

Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategian tavoitteena on vähentää ennen vuotta 2020 valmistuneiden asuin- ja palvelurakennusten hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 tasosta 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Strategia sisältää useita rakennusosa- ja järjestelmäkohtaisia kustannustehokkaita toimenpiteitä, jotka ovat keskeisiä keinoja rakennuskohtaisen päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi.

Tämä sivusto keskittyy palvelu- ja vuokratalojen perusparannusten tekemiseen. Välilehdiltä löydät tietoa suunnittelun ohjeistuksesta, saatavilla olevista avustuksista sekä kohde-esimerkin tuomaa konkretiaa suunnittelun tueksi.

Sivusto on osa Ekokumppaneiden Rane / Neuvoo.fi – rakentamisen ja asumisen neuvontaa.